เครื่องวัดค่าความชื้นเมล็ดพันธุ์พืชยี่ห้อ KETT Japan รุ่น PM-410 แบบ4059 ความชื้นข้าวโพด
เครื่องวัดค่าความชื้นเมล็ดพันธุ์พืชยี่ห้อ KETT Japan รุ่น PM-410 แบบ4058 ความชื้นเมล็ดข้าว
เครื่องวัดค่าความชื้นเมล็ดพันธุ์พืชยี่ห้อ KETT Japan รุ่น PM-410 แบบ4057 วัดความชื้นเมล็ดพืช
ตู้บ่มเชื้อ(Incubator) ตู้บ่มเพาะเชื้อ Low temp incubator with force ขนาด 70 ลิตร รุ่น BCI-70
ตู้บ่มเชื้อ(Incubator) ตู้บ่มเพาะเชื้อ Low temp incubator with force ขนาด150 ลิตร รุ่น BCI-150
ตู้บ่มเชื้อ(Incubator) ตู้บ่มเพาะเชื้อ Low temp incubator with force ขนาด 70 ลิตร รุ่น BCI-70
ตู้อบความร้อน,Hot air oven,ตู้อบลมร้อนเเบบมีพัดลม Drying oven with force SOV140B 140ลิตร
ตู้อบความร้อน,Hot air oven,ตู้อบลมร้อนเเบบมีพัดลม Drying oven with force SOV70B 70ลิตร
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ,ตู้บ่มเชื้อ,Incubator,ตู้เพาะเชื้อ General incubator รุ่น HI-52 ขนาด50 ลิตร
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ,ตู้บ่มเชื้อ,Incubator,ตู้เพาะเชื้อ General incubator รุ่น HI-82 ขนาด 82 ลิตร
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ Autoclave (LabTech) รุ่น LAC-5100S ความจุ 100 ลิตร
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ Autoclave (LabTech) รุ่น LAC-5080S ความจุ 80 ลิตร
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ Autoclave (LabTech) รุ่น LAC-5060S ความจุ 60 ลิตร
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) ยี่ห้อ LabTech รุ่น LAC-5040S
เครื่องวัดความขาวของข้าว WHITENESS TESTER ยี่ห้อ KETT รุ่น C300
เครื่องวัดเสียง Sound level meter รุ่น Testo 816
เครื่องวัดเสียง Sound Level meter รุ่น Testo 815
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิอินฟาเรด เครื่องวัดอุณหภูมิ Infrared Thermometer EBRO TFI 220
เครี่องวัดค่าความเค็มน้ำทะเล เครี่องวัดความเค็ม Salt meter Salinity Refractometer HANNA HI98622
เครื่องวัดกรดด่างแบบภาคสนาม ยี่ห้อ JENCO รุ่น PH6010
เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดกรดด่าง ยี่ห้อJENCOรุ่น PH620D
เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดกรดด่าง,ยี่ห้อJENCOรุ่น PH610
เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดกรดด่าง,ยี่ห้อJENCO รุ่นPH618
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่อวความนำไฟฟ้า เเบบปากกา CONDUCTIVITY JENCO EC111
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่อวความนำไฟฟ้า เเบบปากกา CONDUCTIVITY JENCO EC110
เครื่องวัดค่าความเค็ม เครื่องวัดความเค็มDigital Sodium Chloride Refractometer - Hanna HI-96821
เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดกรดด่าง,เครื่องวัดพีเอช,ph meter ECOSCAN PH5+
ตะเกียงบุนเสนแบบเท้าเหยียบ ยี่ห้อ FUEGO SCS
Rice Freshness Analyzer KETT RN820
เครื่องชั่งวัดค่าความชื้น,เครื่องวัดค่าความชื้น เเบบอินฟาเรด ยี่ห้อ KETT รุ่น FD610
เครื่องวัดความขาว POWER(WHITENESS TESTER) ยี่ห้อ KETT รุ่น C100
HI 98703Cเครื่องวัดค่าความขุ่น,เครื่องวัดความขุ่น,เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ,ความขุ่นของน้ำTurbidity
เครื่องวัดค่าความหวานเเบบดิจิตอล ยี่ห้อ Reichert รุ่น r2mini Refractometer
Turbidity Meter Model TN100 เครื่องวัดความขุ่นน้ำแบบภาคสนาม เครื่องวัดค่าความขุ่น
เครื่องวัดค่าความชื้นเมล็ดพันธุ์ GRAIN ANALYSIS COMPUTER MOISTURE METER Moisture Testing Dicky john
เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดกรดด่าง,เครื่องวัดพีเอช,EUTECH CyberScan pH510
เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำแบบควบคุมอัตโนมัติ ยี่ห้อ Jenco รุ่น 6308DT
เคร่ื่องวัดกรดด่างแบบควบคุมอัตโนมัติ ยี่ห้อ Jenco รุ่น 6308PT
เครื่องวัดความนำไฟฟ้าในน้ำแบบควบคุมอัตโนมัติ EC Controller ยี่ห้อ Jenco รุ่น 6308CT
เครื่องเอ็กซเรย์ทอง,เครื่องตรวจหาเปอร์เซนทอง,เครื่องตรวจค่าทอง FISHERSCORP X-RAY MODEL XAN120
เครื่องเอ็กซเรย์ทอง,เครื่องตรวจหาเปอร์เซนทอง,เครื่องตรวจค่าทอง FISHERSCORP X-RAY MODEL XAN110
เครื่องเอ็กซเรย์ทอง,เครื่องตรวจหาเปอร์เซนทอง,เครื่องตรวจค่าทอง FISHERSCORP X-RAY XDLM
เครื่องวัดค่าความชื้นเมล้ดพันธุ์ เครื่องวัดค่าความชื้น ยี่ห้อ KEET รุ่น PM600
สเปคโตโฟโตมิเตอร์ เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสงชนิด ยี่ห้อ Labomed รุ่น UV-VIS Auto (UV-2602)
สเปคโตโฟโตมิเตอร์ เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง รุ่น Spectro SC ยี่ห้อ Labomed / USA
สเปคโตโฟโตมิเตอร์ เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง รุ่น Spectro 23 ยี่ห้อ Labomed / USA
สเปคโตโฟโตมิเตอร์ เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง รุ่น Spectro 2000 RSP ยี่ห้อ Labomed / USA
สเปคโตโฟโตมิเตอร์ เครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง รุ่น Spectro 2000 RS ยี่ห้อ Labomed / USA
ตู้บ่มเชื้อ(Incubator) ตู้บ่มเพาะเชื้อ ยี่ห้อ NUVE รุ่น EN500 120 ลิตร
ตู้บ่มเชื้อ(Incubator) ตู้บ่มเพาะเชื้อ ยี่ห้อ NUVE รุ่น EN400P 44ลิตร

                 
Sitemap หมวดหมู่