เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า,เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า,CONDUCTIVITE METER ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI98308
ORP Meters เครื่องวัดโออาพี เครื่องวัดค่าโออาพี ORP meter , Temp รุ่น HANNA ORP Test HI98120
เครื่องวัดไข้หวัด body temperature thermometer ยี่ห้อ Kingtill รุ่น PM120 วัดไข้หวัด
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ MERCK สเปคโตโฟโตมิเตอร์ รุ่น ฟาโร 300 (Pharo 300)เครื่องวัดการดูดกลืนเเสง
เครื่องวัดไข้หวัด body temperature thermometer ยี่ห้อ Kingtill รุ่น PM110 วัดไข้หวัด
เครื่องวัดอุณหภูมิ testo 925
เครื่องวัดอุณหภูมิ testo 720
เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับงานอาหาร testo 112
เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับงานอาหาร testo 110
เตาเผาความร้อนสูง Muffle Furnace ยี่ห้อ FINETECH รุ่น SEF401
เตาเผาความร้อนสูง Muffle Furnace ยี่ห้อ FINETECH รุ่น SEF301
เตาเผาความร้อนสูง Muffle Furnace ยี่ห้อ FINETECH รุ่น SEF201
เตาเผาความร้อนสูง Electric Muffle Furnace ยี่ห้อ FINETECH รุ่น SEF101
ตู้อบแห้งแบบลมธรรมชาติ ขนาด 150 ลิตร NATURAL OVEN FINETECH SDON302
ตู้อบแห้งแบบลมธรรมชาติ ขนาด 91 ลิตร NATURAL OVEN FINETECH SDON301
ตู้อบแห้งมีพัดลม ขนาด 150 ลิตร FORCED OVEN FINETECH SFCN302
ตู้อบแห้งมีพัดลม ขนาด 91 ลิตร FORCED OVEN FINETECH SFCN301
ตู้บ่มเชื้อ BOD Incubator ยี่ห้อ FINETECH รุ่น SBOD203 ขนาด 250 ลิตร
ตู้บ่มเชื้อ BOD Incubator ยี่ห้อ FINETECH รุ่น SBOD202 ขนาด 150 ลิตร
ตู้บ่มเชื้อ BOD Incubator ยี่ห้อ FINETECH รุ่น SBOD201 ขนาด 91 ลิตร
ตู้บ่มเชื้อ General Incubator ยี่ห้อ FINETECH รุ่น SSI203 ขนาด 150 ลิตร
ตู้บ่มเชื้อ General Incubator ยี่ห้อ FINETECH รุ่น SSI202 ขนาด 91 ลิตร
ตู้บ่มเชื้อ General Incubator ยี่ห้อ FINETECH รุ่น SSI201 ขนาด 27 ลิตร
เครื่องกลั่นน้ำแบบอัตโนมัติ (Automatic Water Still) ยี่ห้อ FINETECH รุ่น SAWS-1004
ตู้เขี่ยเชื้อLarminar Flow Clean Bench ยี่ห้อ FINETECH รุ่น SCBN-1013(1000) Biological Safety Type
ตู้เขี่ยเชื้อLarminar Flow Clean Bench ยี่ห้อ FINETECH รุ่น SCBN-1012(1600)
ตู้เขี่ยเชื้อLarminar Flow Clean Bench ยี่ห้อ FINETECH รุ่น SCBN-1012(1300)
ตู้เขี่ยเชื้อLarminar Flow Clean Bench ยี่ห้อ FINETECH รุ่น SCBN-1012(1000)
เตาเผาความร้อนสูง Muffle Furnace ยี่ห้อ FINETECH รุ่น SEF303
เครื่องวัดความหนาสี thinkness ยี่ห้อ BYK-GARDNER รุ่น test-8500basic fe
เครื่องวัดความหนาสี thinkness ยี่ห้อ BYK-GARDNER รุ่น test-4200fe
เครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ และอุณหภูมิ ภาคสนาม EUTECH รุ่น EcoScan TDS6
เครื่องวัดค่าของแข็งที่ละลายรวม (TDS) และอุณหภูมิ สำหรับออกภาคสนาม EUTECH รุ่น TDS6+
เครื่องวัดค่าความถ่วงจำเพาะ/ความเค็ม/อุณหภูมิ ในน้ำ ยี่ห้อDigital รุ่น DMT-10
อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำวน (Bath Circulator) ยี่ห้อ FINETECH รุ่น SAW-101
อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำวน(Digital Waterbath)ยี่ห้อ FINETECH รุ่น SSW-102D 22ลิตร
อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำวน(Digital Waterbath)ยี่ห้อ FINETECH รุ่น SSW-101D
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า, TDS, Salinity, และอุณหภูมิ ยี่ห้อ JENCO รุ่น EC3840
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในน้ำ และของแข็งละลายน้ำ ยี่ห้อ JENCO รุ่น EC330
เครื่องกวนสารละลาย (Magnetic Stirrer) ยี่ห้อ FINETECH รุ่น SM-10
เตาความร้อนHOT PLATEยี่ห้อ FINETECH รุ่น SHP-10
เครื่องวัดอุณหภูมิเเบบปากกา Digital Thermometer PT-1 Kingtill
หม้อนึ่งความดัน Autoclave ยี่ห้อ VISION รุ่น VS1221
เครื่องวัดค่ากรดด่าง และอุณหภูมิ ยี่ห้อ AZ รุ่น 8686
เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยเเสงอินฟาเรด ยี่ห้อ KINGTILL PM862A
เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยเเสงอินฟาเรด ยี่ห้อ KINGTILL PM922
เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยเเสงอินฟาเรด ยี่ห้อ KINGTILL PM300
เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยเเสงอินฟาเรด ยี่ห้อ KINGTILL PM892
เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยเเสงอินฟาเรด ยี่ห้อ CAUTION รุ่น AR882
ชุดวัดอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ช่วงอุณหภูมิ ยี่ห้อEBROรุ่นTFI-200

                 
Sitemap หมวดหมู่