เครื่องวัดอุณหภูมิเเบบดิจิตอล Digital Thermometer ECT-3 Kingtill
เครื่องวัดอุณหภูมิเเบบดิจิตอล Digital Thermometer ST-3 Kingtill
เครื่องวัดอุณหภูมิเเบบดิจิตอล Digital Thermometer SDT-1 Kingtill
เครื่องวัดอุณหภูมิเเบบดิจิตอล Digital Thermometer WT-2 Kingtill
เครื่องกลั่นน้ำ (Basic Water Still) ยี่ห้อ LabTech รุ่น WD-2004F
เครื่องกลั่นน้ำ (Basic Water Still) ยี่ห้อ LabTech รุ่น WD-2008F
เครื่องวัดอุณหภูมิเเบบพกพา ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI98501
เครื่องวัดอุณหภูมิเเบบพกพา ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI98509
เครื่องวัดอุณหภูมิเเบบพกพา ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI151
เครื่องวัดอุณหภูมิเเบบพกพา ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI145
เครื่องวัดอุณหภูมิเเบบพกพา ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI98517
เครื่องเก็บข้อมูล บันทึกค่า อุณหภูมิ Datalogger ยี่ห้อ EBRO รุ่น EBI-20T
เครื่องเก็บข้อมูล บันทึกค่า อุณหภูมิ ความชื้น Datalogger ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI141
เครื่องเก็บข้อมูล บันทึกค่า อุณหภูมิ ความชื้น Datalogger ยี่ห้อ EBRO รุ่น EBI-20TH
เครื่องเก็บข้อมูล เครื่องบันทึก อุณหภูมิ ความชื้น Datalogger รุ่น รุ่น EC-650
ชุดวัดอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ช่วงอุณหภูมิ EBRO รุ่น TFI 650 with NiCrNi Connection
ชุดวัดอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ช่วงอุณหภูมิ ยี่ห้อEBROรุ่นTFI-20
ชุดวัดอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ช่วงอุณหภูมิ EBRO รุ่น TLC 720 -33°C to +220°C
ชุดวัดเทอร์โมมิเตอร์ ยี่ห้อ EBRO รุ่น TLC 1598 Fold-Back Thermometer
ชุดวัดเทอร์โมมิเตอร์ ยี่ห้อ EBRO รุ่น TFX 410+TPX400-400 with probe
ชุดวัดเทอร์โมมิเตอร์ ยี่ห้อ EBRO รุ่น TFN 520 Thermocouples (Lemo Connector)with TPN100
ชุดวัดอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ช่วงอุณหภูมิ EBRO รุ่น TFI 500 NiCrNi Probe Connection
Larminar Flow Clean Bench ยี่ห้อ LABHOUSE รุ่น CBV-900
WATER BATH อ่างน้ำร้อน รุ่น LWB-222A (22 ลิตร) LABTECH
WATER BATH อ่างน้ำร้อน รุ่น LWB-211A (11 ลิตร)
WATER BATH อ่างควบคุมอุณหภูมิน้ำร้อน รุ่น LWB-206A (Analog) labtech
อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำวน ยี่ห้อ LabTech รุ่น LCB-11D ขนาด 11 ลิตร
อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำวน ยี่ห้อ LabTech รุ่น LCB-22D ขนาด 22 ลิตร
อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำวน ยี่ห้อ LabTech รุ่น LCB-6D ขนาด 6 ลิตร
Ultrasonic Cleaner ยี่ห้อ LabTech รุ่น LUC- 420 ขนาด 20 L
เครื่องล้าง Ultrasonic Cleancer ELMA รุ่น S100H
เครื่องล้าง Elmasonic E Ultrasonic Cleaning รุ่น E300H
เครื่องล้าง Elmasonic E Ultrasonic Cleaning รุ่น E180H
เครื่องล้าง Ultrasonic Cleancer ELMA รุ่น S300H
เครื่องล้าง Elmasonic E Ultrasonic Cleaning รุ่น E30H
เครื่องล้าง Ultrasonic Cleancer ELMA รุ่น S30H
เครื่องล้าง Ultrasonic Cleancer ELMA รุ่น S70H
Ultrasonic Cleaner ยี่ห้อ LabTech รุ่น LUC- 410 ขนาด 10 L
Ultrasonic Cleaner ยี่ห้อ LabTech รุ่น LUC- 405 ขนาด 5.7 L
เครื่องวัดความเร็วรอบ ยี่ห้อ STANDARD รุ่น ST6236B
เครื่องวัดค่าคลอรีน 3in1 ยี่ห้อ LOVIBOND รุ่น Checkit direct+(Cl2-PH-Cys)
เครื่องวัดความหวานเเบบดิจิตอล(น้ำตาลซูโครส)0-85%Brix Digital Refractometers HANNA HI96801
กล้องส่องวัดWine Refractometers (Automatic Temperature Compensation & Water Resistant)
กล้องส่องวัดค่า Sodium chloride 0.0 to 10.0% Salinity Refractometer S-10E
กล้องส่องวัดค่าEthyl Alcohol Concentration AL-21 (alpha) 0.0 to 21.0 %(ml/100ml)
กล้องส่องวัดSodium chloride 0.0 to 28.0% ATAGO MASTER-S28α
เครื่องวัดอุณหภูมิ สําหรับออกภาคสนาม HANNA รุ่น HI935005
Electric Muffle Furnace ยี่ห้อ LabTech รุ่น LEF-115S
Electric Muffle Furnace ยี่ห้อ LabTech รุ่น LEF-105S
Electric Muffle Furnace ยี่ห้อ LabTech รุ่น LEF-103S

                 
Sitemap หมวดหมู่