เครื่องวัดความเร็วรอบ รุ่น testo 465 โดยไม่ต้องสัมผัสกับวัสดุ
เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer) รุ่น Testo 470
เครื่องวัดความเร็วลมและปริมาตรลม รุ่น Testo 405
เครื่องวัดความเร็วลม และอุณหภูมิ แบบ pocket รุ่น testo 410-1
เครื่องวัดความเร็วลม อุณหภูมิ และความชื้น แบบ pocket รุ่น testo 410-2
HI 9835 เครื่องวัดค่า Conductivity/TDS/NaCl/C "HANNA"
HI 8633 เครื่องมือวัดความนำไฟฟ้าของน้ำ แบบภาคสนาม \"HANNA\"
น้ำยาสอบเทียบมาตรฐานค่ากรด-ด่าง 4.01,7.00,10.01
ตู้อบแห้ง ขนาด 32 ลิตร HOT AIR OVEN LDO-030E (LABTECH)
เครื่องวัดโออาร์พี แบบปากกา ORP Meter HM ORP200
เครื่องวัดค่าความเค็ม แบบภาคสนาม EUTECH รุ่น EcoScan SALT6
เครื่องวัดค่าความเค็ม (Salt) แบบปากกากันน้ำ EUTECH รุ่น SaltTestr11
ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ สำหรับห้องเรียน
Dry Block Heater ยี่ห้อ LabTech รุ่น LBH-T01
Dry Block Heater ยี่ห้อ LabTech รุ่น LBH-T02 แบบ 2 block
Extraction Combo Mantles แบบ 6 ช่อง ยี่ห้อ LabTech รุ่น LEX6100F
Extraction Combo Mantles แบบ 6 ช่อง ยี่ห้อ LabTech รุ่น LEX-6050F
Extraction Combo Mantles แบบ 6 ช่อง ยี่ห้อ LabTech รุ่น LEX6030F
Extraction Combo Mantles แบบ 3 ช่อง ยี่ห้อ LabTech รุ่น LEX-3100F
Extraction Combo Mantles แบบ 3 ช่อง ยี่ห้อ LabTech รุ่น LEX-3050F
Extraction Combo Mantles แบบ 3 ช่อง ยี่ห้อ LabTech รุ่น LEX-3030F
เครื่องวัดค่า ORP แบบปากกากันน้ำ EUTECH รุ่น ORPTestr 10
กล้องวัดความเค็ม/ความถ่วงจำเพาะ "ออฟติค" S-100
BL 983315-1 เครื่องมือวัดและควบคุมปริมาณของแข็งละลายน้ำควบคุมอัตโนมัติ
น้ำยาสอบเทียบกรดด่างมาตรฐาน 4.01,7.00,10.01 ขวดละ 500 ml.
ชุดตรวจสารเคมีในน้ำอย่างง่าย แบบจานหมุนเทียบสี Lovibond Checkit
ชุดตรวจสารเคมีในน้ำอย่างง่าย Minikit
เครื่องวัดความขุ่นน้ำ ยี่ห้อ Lovibond รุ่น CheckitDirect
ตู้อบแห้ง Hi Temp ขนาด 250 ลิตร HOT AIR OVEN LDO-250T Hi Temp(LABTECH)
ตู้อบแห้ง Hi Temp ขนาด 150 ลิตร HOT AIR OVEN LDO-150T Hi Temp(LABTECH)
ตู้อบแห้ง Hi Temp ขนาด 80 ลิตร HOT AIR OVEN LDO-080T Hi Temp(LABTECH)
ตู้อบแห้ง ขนาด 150 ลิตร HOT AIR OVEN LDO-150N (LABTECH)
ตู้อบแห้ง ขนาด 80 ลิตร HOT AIR OVEN LDO-80N (LABTECH)
ตู้อบแห้ง ขนาด 32 ลิตร HOT AIR OVEN LDO-30N (LABTECH)
ตู้อบแห้ง ขนาด 100 ลิตร HOT AIR OVEN LDO-100E (LABTECH)
ตู้อบแห้ง ขนาด 56 ลิตร HOT AIR OVEN LDO-060E ยี่ห้อ LABTECH
เครื่องวัดความความนำไฟฟ้า แบบปากกา EC/TDS Meter HM COM100
เครื่องวัด EC แบบภาคสนาม ยี่ห้อ Lovibond รุ่น SensoDirect Con110
เครื่องวัด EC/TDS/Salinity แบบภาคสนาม ยี่ห้อ Lovibond รุ่น SensoDirect Con200
BL 983313-1เครื่องมือวัดและควบคุมค่าการนำไฟฟ้า
เครื่องวัด pH/EC/TDS/Salinity ยี่ห้อEUTECH PCS Testr35(เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดพีเอช,ph meter)
เครื่องวัดค่ากรดด่างแบบปากกากันน้ำEUTECH รุ่นpH Spear(เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดพีเอช,ph meter)
เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดกรดด่าง,ph meter ปากกา
เครื่องวัดความชื้น Moisture Balance เครื่องชั่งหาความชื้นแบบละเอียด 3 ตำแหน่ง ยี่ห้อ AND รุ่น MX50
เครื่องวัดความชื้นข้าว
เครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์ Haematocrit Centrifuge รุ่น NF048HE
เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ HI 9146 Portable D.O. Meter for Field Application
ph meter เครื่องวัดกรดด่างและความชื้นในดิน ยี่ห้อ Takemura รุ่น DM15
เครื่องวัดค่าดิน ph meter เครื่องวัดกรดด่างและความชื้นในดิน ยี่ห้อ Takemura รุ่น DM15
ph meter เครื่องวัดกรดด่างและความชื้นในดิน ยี่ห้อ Takemura รุ่น DM15

                 
Sitemap หมวดหมู่