เครื่องวัดความชื้นของไม้ และวัสดุก่อสร้างต่างๆ
เครื่องวัดความชื้น และอุณหภูมิ ยี่ห้อ STANDARD รุ่น ST-321S
เครื่องวัดค่าความกระด้างทั้งหมดในน้ำแบบดิจิตอล ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI93735
เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิในอากาศแบบภาคสนาม HI 9065 HANNA
ตะเกียง ประจำห้องแลป BN-386A
กล้องส่องวัดค่าความหวาน OPTIK B-62 Brix Refractometer 28.0-62.0% brix
เครื่องวัดความเร็วรอบ ยี่ห้อ STANDARD รุ่น ST-6236B
เครื่องวัดอุณหภูมิ สําหรับออกภาคสนาม EUTECH รุ่น EcoScan Temp5

                 
Sitemap หมวดหมู่