เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอล รุ่น PAL-1 ยี่ห้อ ATAGO
เครื่องวัดค่าคลอรีนอิสระและคลอรีนทั้งหมด, ค่ากรด-ด่าง และกรดไซยานูริก ของ EUTECH รุ่น C 401
เม็ดยาทดสอบคลอรีน โอโซนในน้ำ ยี่ห้อ EUTECH 94X377002 โอโซน for C105 EUTECH 1BOX/100TEST
Chlorine Meter,เครื่องวัดคลอรีน,มิเตอร์วัดคลอรีน,เครื่องวัดค่าคลอรีนEutech chlorine test C201
เครื่องวัดกรดด่างและความชื้นในดิน ยี่ห้อ Takemura รุ่น DM15
เครื่องวัดกรดด่างและความชื้นในดิน ยี่ห้อ Takemura รุ่น DM15
เครื่องมือวัดความชืัน Thermohygrometer with Built-in Sensor HANNA รุ่น HI 93640
เครื่องวัดอุณหถูมิเเละความชื้น Digital Thermometer and Hygrometer DT-3
เครื่องมือวัดความชืันพร้อม dew point และโพรบ Data-Logging Thermohygrometer รุ่น HANNA HI 93640
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น ยี่ห้อ Ebro รุ่น TFX430+TPX230
เครื่องวัดอุณหถูมิเเละความชื้น Digital Thermometer and Hygrometer DT-2 Kingtill
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น ยี่ห้อ KINGTILL รุ่น BT2
เครื่องวัดอุณหถูมิเเละความชื้น Digital Thermometer and Hygrometer DT-1 Kingtill
เครื่องวัดความชื้น และอุณหภูมิ ยี่ห้อ STANDARD รุ่น ST-321S
เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่าพีเอช pH ชนิดตั้งโต๊ะ HANNA รุ่น HI2211
เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่าพีเอช pH ชนิดตั้งโต๊ะ HANNA รุ่น HI3320-02
เครื่องวัดค่ากรดด่างเเบบตั้งโต๊ะยี่ห้อHANNA รุ่น PH213,เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดพีเอช,ph meter
เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดกรดด่างตั้งโต๊ะHANNA รุ่นpH 211
เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดค่ากรดด่างเเบบภาคสนามยี่ห้อ HANNA รุ่นHI9125 AUTO-iNSTRUCTION Ph meters
เครื่องวัดค่ากรดด่าง/ORP/TEMPชนิดกันน้ำHANNA รุ่น HI9026 ph/ORP Meter,เครื่องพีเอช โออาร์พี มิเตอร์
HI8424 เครื่องวัดค่าพีเอช/mV/C แบบภาคสนามHANNAเครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดค่ากรดด่าง,P
เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดกรดด่างกันน้ำ, HANNA รุ่น HI 9025C
เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องวัดค่าพีเอช (pH) ในเนื้อสัตว์ ของ HANNA รุ่น HI 99163
เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องวัดค่าพีเอช (pH) ในเนื้อสัตว์ ของ HANNA รุ่น HI 99163
เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดพีเอช,เครื่องวัดกรดด่าง/อุณหภูมิในดิน HI99121
เครื่องวัดค่าพีเอช,PH meter / ORP / Temp รุ่น HI98150 เครื่องวัดค่ากรดด่าง/โออาร์พี/อุณหภูมิ
PH/EC METER,เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดค่ากรดด่าง/EC/TDS/TEMP เเบบภาคสนามยี่ห้อ HANNA รุ่นHI991300
Jumbo Hotplate รุ่น LHT-2045D ยี่ห้อ LabTech
Jumbo Hotplate รุ่น LHT-2030D ยี่ห้อ LabTech
เครื่องกวนสารให้ความร้อน เตาให้ความร้อน hotplate Corning PC420D
เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาความร้อน HOTPLATE STIRRER V.GO เเบบดิจิตอล
เตาความร้อน Hotplate stirrer ยี่ห้อ Finetech รุ่น SHPM10
เครื่องปั่นฮีมาโตคริท-Gemmy KHT-400 Haematocrit Centrifuge GEMMY KHT400
เครื่องปั่นแยกสารควบคุมอุณหภูมิได้ชนิดตั้งโต๊ะ เครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์ Hermle Z383K
เครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์,เครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuge รุ่น NF800 ผลิตภัณฑ์ NUVEสูงสุด14,000 รอบ
เครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์,เครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuge รุ่น NF400 ผลิตภัณฑ์ NUVE 4,100 รอบ/นาที
เครื่องปั่นเหวี่ยงหนีศูนย์Haematocrit Centrifuge รุ่น NF048_HE ผลิตภัณฑ์ NUVE 14,000 รอบต่อนาที
เครื่องปั่นเหวี่ยงสารให้ตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ NUVE รุ่น NF200
เครื่องเขย่าสาร Orbital Shaker Nine
เครื่องเขย่าสาร Orbital Shaker Rio รุ่น Rio ยี่ห้อ WiZard
เครื่องเขย่าสารละลายชนิดหมุนรอบ แสดงผลแบบดิจิตอล shaker รุ่น WSZ-100A ยี่ห้อ SELON
เครื่องเขย่าสารละลายชนิดแนวขวางแสดงผลแบบดิจิตอล Reciprocating Shaker ยี่ห้อ DAIHAN รุ่น SHR 2D
เครื่องเขย่าสารละลายชนิดหมุนรอบ แสดงผลแบบดิจิตอล Digital Orbital Shaker ยี่ห้อ DAIHAN รุ่น SHO 2D
เครื่องมือวัดค่าอุณหภูมิความแม่นยำสูง EBRO Official Calibrated Thermometer รุ่น TFX 422
เครื่องวัดระดับอุณหภูมิ Low Cost Thermometer รุ่น TDC 100 – N EBRO
EBRO PH-METER PHT810 WITH AT 200 pH-Electrodeเครื่องวัด เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดพีเอช,
เครื่องวัดค่ากรดด่างเเบบปากกายี่ห้อEBRO รุ่นPHX 800,เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดกรดด่าง,ph meter
เครื่องวัดโออาร์พี แบบปากกา ORP Meter INDEX ID-1030
เครื่องวัดค่าของแข็งละลายน้ำแบบปากกา TDS Meter INDEX ID-1020
เครื่องวัดความความนำไฟฟ้า แบบปากกา INDEX ID-1010

                 
Sitemap หมวดหมู่