ตู้อบความร้อน,ตู้อบเเห้งฆ่าเชื้อHot air oven,hot air Drying ovens with force FD240
ตู้อบความร้อน,ตู้อบเเห้งฆ๋าเชื้อHot air oven,with forced convection redLINE by BINDER รุ่น RF 115
ตู้อบความร้อน,ตู้อบเเห้งฆ๋าเชื้อHot air oven,hot air Drying ovens redLINE by BINDER รุ่น RE 115
ตู้อบความร้อน,ตู้อบเเห้งฆ๋าเชื้อHot air oven,hot air Drying ovens redLINE by BINDER รุ่น RE 53
ตู้อบความร้อน,ตู้อบเเห้งฆ๋าเชื้อHot air oven,with forced convection redLINE by BINDER รุ่น RF 53
เครื่องHOT AIR OVEN ,เครื่องอบลมร้อน,ตู้อบลมร้อน,ยี่ห้อ BINDER รุ่น ED53
เครื่องHOT AIR OVEN ,เครื่องอบลมร้อน,ตู้อบลมร้อน,ยี่ห้อ BINDER รุ่น ED53
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Data Logger รุ่น EBI 20-T1 ยี่ห้อ ebro
ตู้อบลมร้อน,ตู้อบความร้อน,ตู้อบเเห้งฆ่าเชื้อHot air oven,hot air Drying ovens 14ลิตร UNB100 MEMMERT
ตู้อบลมร้อน,ตู้อบความร้อน,ตู้อบเเห้งฆ่าเชื้อHot air oven,hot air Drying ovens 32ลิตรUNB200 MEMMERT
ตู้อบลมร้อน,ตู้อบความร้อน,ตู้อบเเห้งฆ่าเชื้อHot air oven,hot air Drying ovens 39ลิตรUNB300 MEMMERT
ตู้อบลมร้อน,ตู้อบความร้อน,ตู้อบเเห้งฆ่าเชื้อHot air oven,hot air Drying ovens 53ลิตรUNB400 MEMMERT
ตู้อบลมร้อน,ตู้อบความร้อน,ตู้อบเเห้งฆ่าเชื้อHot air oven,hot air Drying ovens 108ลิตรUNB500 MEMMERT
เครื่องปั่นฮีมาโตคริท-Gemmy KHT-400
hot air oven , analog YCO-N01 analog 53l
Dissolve Oxygen Analyzer System เครื่องวัดออกซิเจน Do meter DWA-1000A
Dissolve Oxygen Analyzer System DWA-3000A เครื่องวัดค่าออกซิเจน
เครื่องวัดอุณหภูมิ สำหรับออกภาคสนาม (Thermometer) EcoScan Temp6
Dissolve Oxygen Analyzer System เครื่องวัดค่าออกซิเจน DWA-2000A
เตาหลุมให้ความร้อน HEATING MANTLE ยี่ห้อ WiZard รุ่น SAF 250, SAF 500, SAF 1000
ตู้ปลอดเชื้อ Laminar Flow Clean Bench ECO
ตู้ปลอดเชื้อ Laminar Flow Clean Bench รุ่น EVO ยี่ห้อ WiZard
ตู้ปฏิบัติงาน พีซีอาร์ PCR Cabinetรุ่น APRIL ยี่ห้อ WiZard
เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดค่ากรดด่าง,เครื่องวัดกรดด่าง,เครื่องวัดพีเอช, ยี่ห้อJENCO รุ่นPH630
เครื่องวัดค่าORP/TEMP เเบบปากกา ยี่ห้อ JENCO รุ่น ORP628N
ph meter,เครื่องวัดค่าพีเอช,เครื่องวัดค่ากรดด่างเเบบภาคสนาม ยี่ห้อ JENCO รุ่นVision plus PH6810
เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจน Do meterยี่ห้อJENCOรุ่น DO9010
Bench Top Centrifuge เครื่องเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน รุ่น PLC - 02
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ Constant Temperature Chamber LCT-1035C Temperature Chamber
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ET 618-4 Type 180 ยี่ห้อ Lovibond
เครื่องวัด BOD Oxidirect System ยี่ห้อ Lovibond
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณบีโอดี ยี่ห้อ Aqualytic รุ่น BOD-OxiDirect
เครื่องวัดค่า COD,เครื่องวัดซีโอดี ยี่ห้อ Lovibond
เตาย่อย COD Reactor รุ่น ET108 Lovibond
น้ำยาวัด COD Vario-Vial Test
เครื่องวัดค่า COD ยี่ห้อ AQUALYTIC รุ่น VARIO PACKAGE AL250SET
เครื่องวิเคราะห์ไขมัน ตามมาตรฐาน soxhlet รุ่น SOX416
เครื่องวิเคราะห์ไขมัน ตามมาตรฐาน soxhlet รุ่น SOX406
กล้องส่องวัดความเค็ม MASTER S-Mill alpha 0-100 Salinity
เตาหลุมให้ความร้อน HEATING MANTLE รุ่น SAF 500 ยี่ห้อ WiZard
ตู้ดูดควัน Fume Hood ยี่ห้อ Wizard
ตู้ปฏิบัติงาน พีซีอาร์ PCR Cabinetรุ่น APRIL ยี่ห้อ WiZard
โต๊ะปฏิบัติการกลาง PATTERN “A” Fully Knock Down Wood Panel Frame
เฟอร์นิเจอร์และห้องปฏิบัติการ โต๊ะปฏิบัติการกลาง Island Bench (IB)
โต๊ะปฏิบัติการกลาง
Seperatory Funnel, with PTFE Key, Stopcock
กระบอกตวง Cylinder Measuring Cylinder with spout, Borosilicate Glass
รับงานทำตู้เเสตนเลสเก็บสารเคมี ตู้เเสตนเลสใช้ในห้องเเลบ อุปกรณ์ในห้องเเลบทุกประเภท
บีกเกอร์เเก้ว Beaker, Borosilicate Glass Din 12331, ISO 3819
เครื่องวัดค่า ph/EC Multiparameter Water Quality Portable Meterรุ่น HI 9828

                 
Sitemap หมวดหมู่