เครื่องวัดค่าออกซิเจน เครื่องวัดออกซิเจน ยี่ห้อ CLEAN รุ่น DO200G สินค้าประเทศอเมริกา
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Data Logger รุ่น EBI 20-T1 ยี่ห้อ ebro
เครื่องกลั่นระเหยสารสูญญากาศ รุ่น RE-5210 Rotary Evaporator model RE-5210
เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบปากกา ORKTON
เครื่องวัดอุณหภูมิเเบบปากกา Digital Thermometer PT-3 Kingtill
เครื่องวัดอุณหภูมิ เเบบพกกา ยี่ห้อ EBRO รุ่น TTX 100
ST318 เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิแบบมีสายภาคสนาม
เครื่องวัดอุณหภูมิเเบบอินฟราเรด ช่วงอุณหภูมิ-60 ถึง 760 องศาเซลเซียส ยี่ห้อ EBRO รุ่น TFI 550
ปั๊มสูญญากาศ ผลิตภัณฑ์ Vacuumbrand ประเทศเยอรมัน Diaphram Pump Chemistry รุ่น ME1C
ปั๊มสูญญากาศ HARMONY VCP-8101 สำหรับใช้ในห้องแลป ไม่ต้องใช้น้ำมัน
ปั๊มสูญญากาศ ผลิตภัณฑ์ Vacuumbrand ประเทศเยอรมัน Diaphram Pumpsแบบไม่ใช้น้ำมันปั๊มสูญญากาศ รุ่น ME1
เตาเผาอุณหภูมิสูง Muffle Furnaces CARBOLITE model.ELF 11/14
เตาเผาอุณหภูมิสูง Muffle Furnaces Carbolite model.CWF 12/13
เครื่องวัดความหนืดแบบดิจิตอล Viscometer BROOKFIELD DV-E
เครื่องวัดความหนืดแบบดิจิตอล Viscometer BROOKFIELD DV-II+ Pro Viscometer
เครื่องวัดความหนืดแบบดิจิตอล Viscometer BROOKFIELD DV-II+ Pro Viscometer
เครื่องวัดความหนืดแบบดิจิตอล Viscometer BROOKFIELD DV-III Ultra Rheometer
เครื่องวัดความหนืดแบบดิจิตอล Viscometer BROOKFIELD รุ่น DV-I+
Atomic Absorption เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AURORA AI 1200
เครื่องวัดค่าเเก๊ส เครื่องตรวจจับเเก๊ส Portable gas leak detector MR-105S
เครื่องวัดความชื้นไม้และวัสดุ ST-129
เครื่องวัดค่าพีเอช pH/ORP/Conductivity/TDS/Salt/DO/O2/Temp GOnDO PL-700 Series Benchtop
ตู้บ่มเพาะเชื้อ Peltier Incubator รุ่น CN-25C
ตู้บ่มเพาะเชื้อ (Peltier Incubator) รุ่น CN-40A
ตู้อบลมร้อน Hot Air Oven ,FORCED CONVECTION DRYING OVEN INDEX-9070A
ตู้บ่มเชื้อ General Incubator ยี่ห้อ LabTech รุ่น LIB 010M ขนาด 9.3 L.
ตู้บ่มเชื้อ General Incubator ยี่ห้อ LabTech รุ่น LIB-030M ขนาด 32 L.
ตู้บ่มเชื้อ General Incubator ยี่ห้อ LabTech รุ่น LIB-060M ขนาด 56L.
ตู้บ่มเชื้อ (General Incubator)ยี่ห้อ LabTech รุ่น LIB-080M ขนาด 80L.
ตู้บ่มเชื้อ (General Incubator)ยี่ห้อ LabTech รุ่น LIB-150M ขนาด 150 L.
เครื่องIncubator เครื่องบ่มเพาะเชื้อ ยี่ห้อ LABTECH รุ่น LIB-061 SM Universal Incubator
เครื่องวัดปริมาณแอมโมเนีย เครื่องวัดค่าเเอโมเนีย (Ammonia) LR ยี่ห้อ HANNA รุ่น HI 93700
Forced Convenction Oven ตู้อบแห้งมีพัดลม HOT AIR OVEN LDO-061 SF
เครื่องวัดค่าความขุ่น (Turbidity Meter) ยี่ห้อ Merck รุ่น118330.0001 1500 IR (MERCK)
เครื่องวัดค่าความขุ่น (Turbidity Meter) ยี่ห้อ MERCK รุ่น 118324.0001 1100 IR
เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 3 ตำแหน่ง รุ่น GX-400 ยี่ห้อ AND
เครื่องชั่งแบบวิเคราะห์ความชื้น รุ่น MS-70 ยี่ห้อ AND
เครื่องวัดค่าความเค็ม Salinity แบบดิจิตอล
กล้องส่องวัดความเค็ม \quot;ออฟติค\quot; S-28 0.0 - 28.0 เปอร์เซน
กล้องส่องวัดค่า honey refractometer HHR-2N 12.0 to 30.0 เปอร์เซน
กล้องส่องวัดค่า Urine S.G. scale MASTER-SUR-NE series Clinical Refractometer
เครื่องวัดค่า Digital Urine S. G. Refractometer UG-(alpha)
เครื่องวัดค่า urine S. G. refractometer PAL-10S
ตู้อบแห้งมีพัดลม ขนาด 252 ลิตร HOT AIR OVEN LDO250F (LABTECH)
ตู้อบแห้งมีพัดลม ขนาด 150 ลิตร HOT AIR OVEN LDO150F (LABTECH)
ตู้อบแห้งมีพัดลม ขนาด 80 ลิตร HOT AIR OVEN LDO80F "LABTECH"
เครื่องวัดค่าออกซิเจนเเบบตั้งโต๊ะ เครื่องวัดออกซิเจน ยี่ห้อ JENCO DO9173
เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ เครื่องวัดค่าออกซิเจน เครื่องวัดออกซิเจน ยี่ห้อ JENCO รุ่น DO9251N
เครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ละลาย/BOD/OUR/SOUR/อุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจน EUTECH DO6000+software
EUTECH CYBERSCAN DO1500เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ละลาย/BOD และอุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ

                 
Sitemap หมวดหมู่